We are PrestaShop 1.7 Ready!!

As of today (2017.01.01), all our modules have been upgraded to supprt PrestaShop 1.7x except a few deprecated moduless.

ועדת השוק

קטגוריה זו כוללת מודולים או הרחבות בעל האתר הזה faciliate לאסוף ועדת חברים, דמי רישום.

מודול הנציבות המוכר Prestashop זריז

מודול הנציבות המוכר Prestashop זריז
5 10 Review(s)
$88.00 $74.80
מודול PrestaShop זה אביזר עבור מודול המוכר/ספק מרובים זריז, ומאפשרת בעל חנות לניהול המוכר עמלות עמלות תשלומים באמצעות Paypal, ומאפשר לך לקבוע תעריפים הנציבות, עלויות עסקה.PrestaShop 1.6 x (לגרסה נמוכה יותר נא לפנות)

מודול חברות PrestaShop זריז

מודול חברות PrestaShop זריז
5 23 Review(s)
$108.00
חברות זריז הוא מודול ניהול PrestaShop אשר יעזור לאחסן לנהל את הבעלים שלהםחברות מבוססות באינטרנט חנות ביעילות, ולאפשר להם להתמקד העסק שלהם. עם חברות זריז, תהיה לך שליטה על גובה דמי החברות תפוגה חברות, חבר רק גישה לתוכן של מאגר. עבור PrestaShop 1.6 x (לגרסה...

רשימת רבי המכר PrestaShop זריז אפשרויות מודול

רשימת רבי המכר PrestaShop זריז אפשרויות מודול
5 1 Review(s)
$80.00 $68.00
מודול זה מאפשר בעל החנות לספק אפשרויות רישום בתשלום למוכרים. לדוגמה, רשימה בסיסית, הצג בדף הבית, הצג כפריט חם, להראות על רשימת הקטגוריות. המוכר חייב לשלם את דמי ישים אפשרות להגדיר על ידי בעל חנות לפני שניתן להציג את המוצרים בחנות. PrestaShop 1.6 x (לגרסה...
מציג d $ - 4 $ פריטים-d